logo

2023 World Final

9 September 2023

9 September 2023


World Final

1st 84 Tom Harris

2nd 55 Craig Finnikin

3rd H618 Wybe de Vries

4th 16 Mat Newson

5th 172 Micky Randell

6th H48 Niek Damstra

7th NZ34 Rebecca Barr

Top 3s


World Consolation

1st 268 Richard Woods

2nd 289 Jake Walker

3rd 21 Mark Gilbank


Heat 2

1st H511 Arjen de Wilde

2nd H47 Danny van Wamelen

3rd H27 Rutger Valk

Heat 3

1st 97 Ryan Harrison

2nd 545 William Adams

3rd H240 Henk-Jan Ronitz


Consolation 1

1st 457 Callum Gill

2nd H604 Stefan van Rossum

3rd H6 Pascal Spigt


Consolation 2

1st H61 Koen Maris

2nd H76 Wierd Gietema

3rd H410 Jelle Tesselaar


Final

1st 97 Ryan Harrison

2nd 212 Danny Wainman

3rd H410 Jelle Tesselaar


Grand National

1st 502 Ricky Wilson

2nd 346 Ashley England

3rd 97 Ryan Harrison


Opening Heats Opening Heats Wins for 268 Richard Woods, H511 Arjen de Wilde & 97 Ryan Harrison

Opening Heats

Wins for 268 Richard Woods, H511 Arjen de Wilde & 97 Ryan Harrison

20 images

Parade Laps Parade Laps Parade of the 2023 World Finalists

Parade Laps

Parade of the 2023 World Finalists

37 images

The race The race 2023 World Final Race

The race

2023 World Final Race

31 images

Post race Post race World Champion Tom Harris presentation and victory lap.

Post race

World Champion Tom Harris presentation and victory lap.

11 images